Poděkování oběma
 
Danielo, listy pro tebe, tvoje reakce a naše sdílení mi v mnohém dopomohlo
k skutečnému otevření průzorů do paralelního světa snů, představ a splněných přání. Ocitám se teď na rozhraní dvou světů; světa pragmatické reality dogmat a nejistých konvencí a paralelního světa základních idejí, jenž lze objevovat již v prvotních spiscích řeckých myslitelů a východních mudrců…
Prožívám si aktuálně existenciální krizi významu, usiluji se, váhám a toužím se ztotožnit se svou bytostnou povahou a to přesto, že se mi jeví tak smutně nepraktická.
Nejsem zjevně ctižádostivý, třebaže jsem si při svém počínání vědom onoho potenciálu. Není však asi příliš obyčejných lidí, kteří by se dokázali nezištně projevovat prostřednictvím internetové domény ve tvaru vlastního jména.
Ale já jsem našel svou odvahu,
a za to patří dík našemu sdílení a také díky úžasné přítelkyni - bytůstce Myšce,
která do mne vložila nejen svou důvěru, ale také finanční podporu,
bez které se v daném světě nedokáže spousta věcí obejít.
 
s úctou Jura