<<<  předchozí   |   následující  >>>

šanonů a pořadačů přes sponky, sešívačky a děrovačky až po všemožná pravítka, kružítka, šablony a jiné potřeby, které se mohly hodit k oříznutí, slepení či sešití nějakého papíru.

S knihami jsem si hrával snad ještě dřív, než jsem se naučil chodit. Stavěl jsem z nich sloupce nebo je rovnal do řad jako ochranné valy mých dětských snů. Později jsem byl schopen i několikrát týdně přerovnat domácí knihovnu, a to s takovou pečlivostí, že mi to bylo rodiči tolerováno. Ve zvláštní oblibě jsem měl, snad jako každé dítě, knihy s obrázkama, přesto ale mému zájmu neunikaly ani knihy neilustrované, jako bych vytušil, že nezbytné pohledy do krajů s bytostmi a odehrávajícími se událostmi jsou pro mne nějakým tajuplným způsobem provázány s řádky natištěných symbolů.

V pozdějším věku, když jsem už chodil do školy a mohl jsem umět číst a psát, stalo se mou zálibou navštěvovat místní knihovnu. Dlouhé hodiny jsem se dokázal bez rozdílu probírat všemožnými tituly. Nasával jsem tu nezaměnitelnou vůni stárnoucího papíru a tiskařské barvy a vnímal přitom atmosféru dobrodružství, záhad, vzrušení, plánů a touhy po objevování. Jakoby nějakým šestým smyslem jsem přijímal toky informaci na různých frekvencích. Když jsem pak večer, mnohdy již po setmění, odcházel s taškou plnou zapůjčených knih, vytvářel jsem si cestou domů barvité plány své budoucnosti.

Určitě stojí za zmínku, že jsem za ta léta, až do svých čtrnácti let, žádnou z vypůjčených knih nepřečetl. Své tehdejší informace jsem čerpal pouze z titulků článků z časopisů a magazínů nebo z popisků obrázků. Přes to jsem ve dvanácti letech napsal, ilustroval a svázal časopis a začal psát knihu o dětských trosečnících na opuštěném ostrově. Jedna z prvních knih, kterou jsem skutečně přečetl byl životopisný román o americkém dobrodruhovi, námořníkovi, zlatokopovi, samoukovi, a pak především v mých očích o světovém spisovateli…

Takže opět jsem ti unikl z konvenční reality do světa vzpomínek z dětství…

Ptala ses na fotografii, kterou jsem ti poslal. Je to nález zvláštního kamene v lomu, který se nalézá asi půl hodiny cesty od mého

 

- 9 -