<<<  předchozí   |   následující  >>>

Takže asi zůstanu sám sebou s vědomím, že kdybych tě měl svým psaním o hloubání nějak obtěžovat, máš jednoduché řešení… O něco složitější by bylo odepsat mi, že se zbytečně rozepisuji či nimrám v detailech, které do života jaksi automaticky patří.

Promiň, ale takto já často funguji, když chci někomu něco sdělit. Mám za to, že se tímto způsobem ujišťuji o tom, jak mne ten druhý příjme, a jest-li v tom mám pokračovat. Často se mi stává, že dřív, než se stačím vyjádřit, posluchač mi uteče tematicky nebo v jiném případě i fyzicky. Psaní má jednu z výhod, že se při něm ocitám v danou chvíli sám ve virtuálním světě představ a záleží přitom hodně na vlastním zvážení, jaké výstupy si dovolím.

Psaní jako jeden z mnoha způsobů výstupu (projevů), jedná se o proces, při němž se mi vybavuje dětská vzpomínka na čarovnou tužku, s kterou když jsem něco nakreslil na list čistého papíru, mohl jsem to z něj pak vyjmout jako reálnou věc. Po letech jsem si tuto představu převedl do svého psaní. A dnes věřím, že psaná slova mohou sloužit jako autentický záznam duševního dění. A když poté někdo jiný vzniklý text sobě přečítá, je to jako by si přehrával záznam… Podobně jako je tomu při přehrávání z magnetofonového pásku, na kterém jsou také, tuším, uspořádány molekuly, např. železa, způsobem, jenž mění elektrické napětí (odpor) na magnetofonové hlavě. Ta pak převádí oscilující proud prostřednictvím elektromagnetické indukce na blánu reproduktoru… Nejsem elektrotechnik, je to jen moje představa, kterou vnímám jen tak mimochodem, když se soustředím na daný proces.

Ale ta paralela záznamu myšlenek na papír a s tím, co mohou daná slova vyvolávat v mysli čtenáře je zajímavá. Setkali jsme se na xchatu v magii, proto si teď dovolím posunout svou úvahu trochu do světa mystiky. Staré svitky s poselstvím z minulosti či se zaklínadly apod. v sobě třeba obsahují onen záznam duševního dění někdejšího pisatele. Je možné, když text správně přečteme, vyvolat přitom vzpomínky, jež se změní v skutky? Může takto zaznamenaná historie zasahovat do současnosti? Je to relativní, zvláštní… Honí se mi teď hlavou spousta obrazů… Historické dědictví našich předků. Jeskynní malby, které měly za úkol iniciovat lovce k úspěšnému lovu. Ale také informovat kořist, co se na ni chystá. Taková synchronie zdánlivě

 

- 7 -