<<<  předchozí   |   následující  >>>

a představ jsme každý jedinečnou bytostí. Existují určité archetypy vycházející z kolektivního nevědomí, ale přesto věřím, že když se naučíme otevřít se a tiše (také s pokorou) naslouchat řeči vlastnímu nitru, můžeme se dotknout vlastní duše, jež je spojená s duší Země či Vesmíru. Chtěl bych k tomu ještě dodat, že jsou to zase jen a jen má slova – létající myšlenky, jež na chvíli spočinuly na větvích mých mozkových rozvětvení.

Zmínil jsem se o svém studiu, ptáš se na obor a také odkud jsem. Studuji dálkově, protože mne k tomu přinutily okolnosti. Přesto to byla moje volba ku prospěchu vyššího záměru. Je to možná otázka jednoho roku, necítím, že bych své studium měl zakončit maturitní zkouškou. Takže ani obor, který studuji pro mne není důležitý. Naopak si vážím kolegů, s kterými při této příležitosti přicházím do styku. Ale je mi přitom také smutno, když vidím, jak je pro ně životní nutností získat maturitní vysvědčení. Na téma mého studia jsem popsal už spoustu stran, nechci se proto teď pouštět do dalšího psaní na toto téma.

A odkud jsem? Působím teď v Praze a bydlím kousek na jih od Prahy v malebné krajině krasových útvarů, trilobitích nalezišť, lomů, zlatonosných řek, královských hradů a zbytků keltských hradišť.

Víš, že jsem teď zvědav, i když s jitými obavami, jest-li mi také poodhalíš něco ze své reálné existence? Těším se na naše příští setkání ve virtuálním světě fantazie…

 

3) Milá Danielo, tak snad najdu opět trochu klidu, abych se mohl ponořit do hloubání nad svými myšlenkami. Napadá mne, že už tento samotný proces by si zasloužil více pozornosti… Ale také si říkám, proč někoho dalšího zaměstnávat. Připadá mi to, jako kdyby se sešli dva řidiči a bavili by se pak o vlastnostech svých automobilů, o zvucích, které vydávají, o jejich výkonu apod. Možná by si také mohli sdělit nějaké ty pocity, které v nich zvuky vyvolávají a k jakým dálkám je to nakonec vnitřně inspiruje. Tak teď nevím. Jedno však souvisí s druhým, a vím, že sebedelší cestě, např. kolem světa, určitě předchází nějaké to snění, třeba při vibracích běžícího motoru.

 

- 6 -