<<<  předchozí   |   následující  >>>

že snad ještě nenastal ten správný čas a napadá mne, že jsem ještě neslyšel tvůj hlas, třeba prostřednictvím telefonu. Možná, že postrádám netrpělivost a dávku vrozené zvědavosti… Zažil jsem si také představu, že se skutečně setkáme, a představoval jsem si to až někdy v létě a bylo to v Brně. Danielo, je toho na mne nyní hodně, nemám v oblibě hektický běh událostí. Uvidíme, co bude v sobotu, kdy máme s Myškou v Praze také relativně důležité jednání.

Také mne napadlo, že po našem opakovaném setkání na chatu se odehrálo něco, co se již přibližuje naší skutečnosti, což už nemůže být jednoduše srozumitelné třetí nezasvěcené osobě. Cítím, že budoucí mailíky a další naše sdílení, ať již ve virtuálním nebo v reálném světě, může být více soukromé.  A to prakticky znamená závěr Listů Daniele, kdy jsme pro nezasvěcené čtenáře vyčerpali možnosti zvolené formy písemného e-mailového sdílení. Cítím, jak se už teď snažím stylizovat, což pro mne obnáší jistou nesvobodu při přání zachovat spontánní projev při rozvíjení se nového přátelského vztahu.

Danielo, těším se na chvíli, kdy do stránek minarcik.cz vložím jejich obsah. A v tomto případě jsem také skutečně zvědavý na reakce čtenářů či případně dalších literárních čarodějců…

Jura

 

 

- 55 -