<<<  předchozí   |   následující  >>>

spoustu kamínků z cest, a napadá mne, že je spousta kamínků v mé přítomnosti. A každý z těch kamínku nese informaci. Přiměje mne, že se třeba po létech vrátím na dané místo, třeba fyzicky a třeba jen ve vzpomínce

Asimilační stavy bytí jsou pak svým způsobem tvůrčí, kdy se nepřizpůsobuji pasivně daným věcem, ale naopak přizpůsobuji si danosti k obrazu svému. Měním podmínky světa vezdejšího, hledám krásu a odkrývám krásu. Stávám se čarodějcem, jenž v souladu se základními pravdami popohání svět kupředu, tím že odhaluje jeho zákonitosti (objevuje projevy světa prostřednictvím sebe sama). Je to však také o zodpovědnosti, kterou za sebe přijímám. Píši teď o zodpovědnosti, kterou si nejspíše běžně lidé neuvědomují, protože kdyby tomu tak bylo, svět by byl příliš krásný a význam naší existence by tím postrádal smysl.

 

18) Milá Danielo, s náladami jako takovými, s oním laděním těla a duše, a navíc pod vlivem vnějšího prostředí, je to velice spletité. Aktuálně si také procházím zvláštní náladou posledních dnů a racionálně to přičítám jarní únavě. Jinak pak po celý život se s jakousi mi vrozenou potřebou zabývám svými náladami. A docházím k poznání, že určitých nálad se nelze jen tak zbavit, potlačit je nebo se jim jinak bránit v jejich projevu, na který si (jaksi oprávněně) kladou autonomní nárok. Naopak jsem dospěl ke zkušenostem, že je lepší, když ty nálady přijímám, poznávám je, odžívám si je a usiluji se přitom nalézat jejich primární příčiny a možné následky. Ne vždy je špatná nálada nakonec tak špatná. Nesnažím se řešit své nálady racionálně a za pomocí vůle, protože v tom právě spatřuji největší problém. Lékaři se např. mohou dopouštět chyby, když za pomocí medikamentů odstraňují symptomy potíží a nezajímají se o jejich příčiny. Není zde důležité, jak je člověk spokojený, když jej to přestane bolet, ale jak se cítí, když je skutečně zdráv. A to je nakonec věcí také určité životní filosofie.

Právě včera jsem znovu objevil jednu ze svých starých povídek, mohu-li ten útvar tak nazvat. V původní podobě jsem to napsal někdy před třinácti lety, kdy jsem si procházel spontánní krizí jako vyvrcholení

 

- 51 -