<<<  předchozí   |   následující  >>>

Danielo, jsi krásná žena, a vše, čím mne paní Goodmanová oslovila ve svém psaní o ženách Rybách, naplnilo moje představy. Vždy prožívám tichou radost při setkání s krásnými lidmi, správně sebevědomými, se zdravou chutí do života a s vlastními tvůrčími představami, jež harmonizují s přírodními krásami, modrou oblohou a nadějnou budoucností.

Daila v mých představách procházela postupným vývojem, ke kterému jsi přispívala svými odpověďmi, sdílením a vlastními otázkami, jež mne inspirovaly, motivovaly a svým zvláštním způsobem zavazovaly k zodpovědnosti. Vznikaly ve mně postupně obavy, že moje představy předčí skutečnost. Obyčejně se v lidech příliš nemýlím, naopak mám schopnost spatřovat jejich skrytý potenciál, motivovat je a inspirovat k jeho vyjádření, a to je téměř vždy záležitost pozitivní. Ale v našem případě se jednalo o virtuální způsob komunikace, zakládající se výhradně na psaném sdílení vyjádřeného obsahu a na víře v existenci nadpřirozené (magické) distanční interakce.

Danielo, mám radost z našeho setkání a jsem zvídavý, kam nás naše sdílení dále povede. Skutečná podoba předčila představu a věřím, že vše je záležitostí další komunikace, výměny informací a sdílení. A věřím, že si ta slova, jež jsem právě použil k svému sdělení, dokážeš přeložit do intuitivního obrazu uvnitř jedinečnosti, ve formě věcí a dějů, spolupodílnictví a přátelství ve vztahu dvou svobodných bytostí. Moje slíbená podobizna

 

17) Milá Danielo, děkuji ti za tvůj krásný mailík, který mne velice potěšil a pohladil na duši. V mnohém mi více objasnil či přiblížil možná pravidla našeho sdílení, čímž mi dodal také radost pro další sdílení. S každým odeslaným mailem si totiž prožívám mírné obavy z toho, jaká bude tvá příští reakce. Neumím, nebo mi to spíš nejde, jen tak, jednoduše, odpovědět na tvá psaní. Patrně je to dáno tou mojí vodnářskou povahou… Neustálou potřebou všechno analyzovat a hledat způsoby, jak posouvat věci někam kupředu. V průběhu takového psaní si pak uvědomuji, jak je to všechno opět něco nového a svým způsobem neočekávaného. Vycházím z předešlých úvah, z předešlého věcí dění,

 

- 47 -