<<<  předchozí   |   následující  >>>

její galerii, přesto jsem dokázal jaksi zapomenout na fakt, že sedím doma u PC a prostřednictvím telefonní přípojky komunikuji se skutečnou bytostí. Zpětně si teď znovu vybavuji stav zabraného soustředění s intenzivní snahou pojmout onu bytost, jež zdánlivě bezprostředně reagovala na moje psané věty. Zpětně na své dobrodružství pohlížím jako na stav lehkého transu, do nějž jsem se uvedl vlivem trémy a niterného rozechvění, které vyplívalo z naší rychlé dohody o posunutí komunikační hranice a očekávání zážitku…

Cítím se teď, Danielo, poněkud zvláštně. Říkám si, jest-li něco zbytečně složitě nerozebírám. Prostě jsme se setkali prostřednictvím chatu, kdy jsme si od toho slibovali něco, co nám chat nemůže nabídnout… Uvědomil jsem si to také nějak díky tvé fotografii, kterou jsi mi poslala. Víš, že jsem nenašel hned odvahu, abych se na tvou podobu podíval? Nechal jsem si to až na druhý den večer, kdy jsem se na to při odpolední chůzi vnitřně připravil. Okamžik pravdy, konfrontace virtuální podoby a reality, odtajněná skutečnost, a v sázce je mnoho z toho, co bylo mezi námi již sdíleno…

Nabízí se mi zde teď otázka, co skutečně od našeho mailování, sdílení či experimentu očekávám? Setkali jsme se nahodile na chatu, nebylo to nijak účelové hledání. Ty jsi mi odpověděla e-mail, protože tě zaujaly moje reakce, a projevila jsi přání, více mne poznat. Byla to pro mne taková výzva, ve správném čase, kdy jsem se sám intenzivně zabýval stejnou otázkou, kdo a jaký vlastně jsem? Co očekávám od svého života, jak a co mohu realizovat ze svých představ. Zaobíral jsem se přáním najít svého učitele, mistra či mudrce. A paradoxně se tak i stalo. Objevila se Daila, která mne přivedla k muži, jenž mi ukázal cestu k  moudrému starci. Mám teď na mysli vyvolané archetypy z hloubek či výšin imanentní psýché…

Fotografii jsi mi poslala potom, cos mi řekla, že jsi moji fotografii už viděla na abraka. Mohlo by se jednat o takovou fair play výměnu, kdybych ti ale ještě před tím sám nepodal informaci o mém přání poslat ti svou fotografii. Takže si myslím, že se jednalo o mou skrytou touhu spatřit tvou skutečnou podobu. Přání se mi nakonec splnilo. Stáhl jsem si tvoji fotografii, kterou jsi mi obratem poslala, do svého počítače a bylo to pak jen záležitost prostého pokliknutí myší.

 

- 46 -