<<<  předchozí   |   následující  >>>

nerozhazuje jako drobné chudým, ale které je k dispozici samo o sobě pro ty, kdo vědí. A odtud pramení také moje krédo: „Moudrost se nehádá, moudrost se sdílí.“ A ještě jedna mnohokrát odžitá zkušenost, že se setkávají lidé, jež kráčí po stejných stezkách.

A závěrem ještě k zvolenému tématu chci dodat, že není podmínkou k tomu, aby si člověk odžil a vyřešil nějaký komplex (problém či nějakou chybu), účast na holotropním dýchání. Jedná se pouze o jednu z nespočet cest, kterak žít svůj život v harmonii duše a prostředí, kde se to odvíjí.

 

16) Milá Danielo, když jsem se vypravil v sobotu odpoledne na cestu do polí, zažíval jsem si v souvislosti s naším setkáním na chatu nové pocity. Dříve jsem ti už popisoval, jak si ona virtuální Daila získala v mých představách osobité místo. Paralelní svět představ je velmi rozmanitý, a je to svět jaksi sám o sobě, v němž také platí určitá pravidla a zákonitosti. Někdy si myslím, jest-li se nejedná o můj způsob úniku z všední reality, která mne nedokáže plně uspokojovat. A byla by to pravda, kdybych si toho nebyl vědom. Usiluji se proto propojovat své toulky virtuálním světem vlastních představ se světem reality a výsledkem toho pak může být ona kreativita, kterou přátelé vnímají jako cosi pozitivního, obohacujícího a nevšedního.

 Naše páteční setkání na chatu mne uvedlo nejdříve do jistých rozpaku. Setkal jsem se s tebou, Danielo, nikoliv se svou Dailou. Když jsem si druhý den snažil, vybavit něco z našeho psaného rozhovoru, který trval něco kolem hodiny a tři čtvrtě (33,-Kč), měl jsem najednou pocit, že se jednalo o zvláštní sen. Skutečně, když si zpětně vybavím některý ze svých dřívějších snů nebo nějaký zážitek z autogenního tréninku, řekl bych, že v tomto srovnání jsem vnímal naše chatování více jako snovou realitu. Nevím teď, nakolik tomu přispělo chatové prostředí, jako by vznášející se střípky vět a jejich skrytých významů, zářící plocha obrazovky počítače, na níž se to nějak odehrávalo a k tomu mírný stres, že něco nestíhám. Zapomněl jsem přitom na čas, který uplynul skokem. A přestože mi chvílemi nahlížela přes rameno přítelkyně Myška, kterou jsem ti představil prostřednictvím odkazu na

 

- 45 -