<<<  předchozí   |   následující  >>>

kdy naši předci dokázali (snad) žít v harmonii s přírodou a jejími zákony.

Samečci měli vždy ve své povaze předvádět svoje schopnosti či dovednosti, což je v živočišné říši součástí přirozeného výběru, silnější, zdravější či moudřejší zvítězí a získává tak přirozené právo na nejlepší samičku. Člověk se však pozvedl nad animální říši a získal možnost produchovnět své vnímání, pojímání a utváření světa. Stal se vědomou bytostí. Stále jsou zde však filosofické či náboženské otázky víry. Ona neutuchající touha po hledání pravdy a smyslu člověčí existence.

Napadlo mne teď, že ať začnu kdekoliv ve svých úvahách, ať zvolím jakoukoli tématickou oblast, nakonec se stejně ocitnu u touhy po hledání existenciální podstaty bytí. Nořím se do blaha tvůrčí inspirace a zaleží pak přitom na intuitivní imanentní volbě nových témat. S tím rozdílem, že oproti těm původním, logicky vykonstruovaným, jsou tato nová témata jako náměty, jež naplňují mou duši vědomím smyslu, dávají mi příležitost k sebevyjádření, a přestože je nepovažuji za své vlastnictví, přispívají k mému osobnímu rozvoji a zprostředkovaně také k vyjádření společenského statusu.

Přál bych si, Danielo, aby se něco z tohoto mého nadšení, z této energie, kterou přijímám či přetvářím, přeneslo prostřednictvím těchto slov také na tebe. Abys tu energii, kterou nemůžeme vlastnit, využila k vlastnímu, tvořivému, intuitivnímu a ženskému rozvoji.

V dalším tvém mailíku jsem dospěl k otázce, jak se můžeme poučit ze svých chyb, kdy chybovat je lidské a kdy možná i to slovo chyba je relativní. Vybavilo mi to vzpomínku z dětství, kdy mi babička v dobrém záměru vtloukala do hlavy, že stejně jednou skončím špatně. Už jako dítě jsem se tomu intuitivně bránil, což babičku vedlo k vymýšlení si rafinovaných argumentů. Ať se podívám na ty jiné, kteří prospívají ve škole, jsou pracovití, pomáhají svým rodičům a nevymýšlejí lumpárny. Babička mne přitom milovala nejvíce ze svých početných vnoučat, přesto se však nedokázala smířit, že rodina její dcery patřila k sociálně slabým. Matka byla v invalidním důchodu a za muže si vzala natruc rošťáka, z kterého se nakonec stal alkoholik a kriminálník. Vzpomínám-li dnes na svého otce, na jeho svéráznou povahu dobrodruha, snílka

 

- 43 -