<<<  předchozí   |   následující  >>>

vyvodit jaké mohou být u toho druhého osobnostní či charakterové vlastnosti. Podle utvořeného si obrázku se pak také zařídím (přizpůsobím) ve svých reakcích (projevech), kdy dávám např. najevo, chci-li v interakci pokračovat, popř. za jakých společenských pravidel (je to o obranách našeho já – sebevědomí). V běžném životě pak také mají komunikace, sdílení či potřeby rozličné podoby, a proto je život tak krásný, a to jak ve svých radostech a objevování, tak také ve svých strastech nebo zklamání.

Přemýšlím teď nad tím, do čeho se to pouštím, a co mne na tomto způsobu anonymní elektronické komunikace tak zaujímá. Cítím zvláštní záchvěvy ve svém nitru, jejichž příčinu jsem vždy hledal pouze v osobních kontaktech, a spíše po déle trvajících známostech. Říkám si teď, je to o mně? Je to o nějakém přesahu anebo mají psaná slova skutečně takovou vypovídající (interakční) hodnotu?

Nevím. Možná, že je to právě to, co bych si přál objevit, zjistit a experimentálně ověřit. Píši ti o tom jednak, protože mne zajímá, jak na naše elektronické sdílení pohlížíš ty a také proto, že chci být vůči tobě otevřený. Také by mne zajímalo, jest-li třeba takováto mailová komunikace není něco celkem běžného. Já jsem si zatím s nikým tímto způsobem nedopisoval, nepočítám-li papírové dopisy svým přátelům, s kterými se po léta důvěrně znám.

 

Zmiňuješ se, Danielo, o tom, že tě mrzí, že se neumíš tak složitě ale jednoduše vyjadřovat… Už jen v tomto způsobu tvého vyjádření myšlenky, onoho vnitřního záchvěvu pod tlakem vlastního uvědomění, je skryta tvá schopnost vyjadřování. Dokážeš pracovat s paradoxy, a věř mi, že vyjadřovací schopnosti souvisejí také s druhou stranou - naslouchací. Když se setkám s hlupcem, a někdy se to stává, zažívám si pocit prázdnoty a kolikrát se nezmohu na kloudnou myšlenku. A když se stane, že nějaké to moudro vykutám ze své mechanické paměti, pak ten hlupec na mne kouká a já o svých schopnostech pochybuji ještě více. Vymyslel jsem si takovou pomůcku jako komunikační pravidlo: Moudrost se nedohaduje, moudrost se sdílí. A ono to funguje! Když se setkám s moudrým člověkem, nemáme si toho příliš co povídat.

 

- 3 -