<<<  předchozí   |   následující  >>>

rekonstruovat podobu pravěkého tvora na podkladě neúplných kosterních pozůstatků a teprve později, když se našly chybějící části, se potvrdila správnost jeho profesionální intuice.

Zaujal mne ten pojem „profesionální intuice“. Připomíná mi to podobný pojem empatie (vcítění se do prožitku druhého), který je odbornou obcí uznán, přestože se jedná o velice subjektivní záležitost. Intuice obecně znamená jakési tušení či vytušení, schopnost postihnou nějakou událost mimo konveční logický rámec. Přál bych si, aby také intuice byla uznána jako konveční způsob pojímání věcí. Když se o něčem vyjádřím, že to tuším, okolí na to reaguje a priori jako že nevím, nejsem si jistý, je to pochybné, nedůvěryhodné či neprofesionální.

A jsem zpět u potřeby zavedení pojmu profesionální intuice. Z. Burian mohl ovšem při svých geniálních pravěkých rekonstrukcí využívat empatie, kdy se vciťoval do stavu věci. Nebál bych se tvrdit o Mistru Burianovi, že to byl veliký mág se schopnostmi otevírat brány do minulosti. Je zajímavé, že když měl Burian ilustrovat knihu pohádek, nedokázal namalovat čertovskou bárku. Ať se snažil sebevíce, pokaždé mu z toho vyšel nějaký reálný člun, který bylo možné nalézt někde v přístavu ať již na Vltavě nebo v Singapuru… Když maloval pralesní scénu, pozorovatel si mohl být jistý, že i sebemenší kvítek v rohu obrazu je reálně možné nalézt v dané pralesní oblasti. Burian byl naprostý realista, když maloval indiány, tak jejich oděv, zbraně či ozdoby, všechno odpovídalo danému indiánskému etniku. Tuším, že Burian se zasvětil celoživotní práci, lépe řečeno - poslání, věnoval se studiu témat své tvorby. Přesto nedokáži pochopit, jak to mohl dovést k takové dokonalosti. A zde právě tuším, že se jednalo o intuitivní pojímání věcí, tuším, že se při své tvorbě musel ocital ve stavu nějakého transu či vytržení z běžné reality.

Vidíš, Danielo, zase mám tendenci nesystematicky unikat, přestože jsem si říkal, že se pokusím odpověděn na některé tvé konkrétní dotazy. Ale nějak jsem se vcítil do životních obrazů burianových. Ocitl jsem se jako kluk v jeskyni, kde byly učiněny nálezy pravěkých artefaktů. Kreslil jsem si skice, vyhledával jsem vhodnou literaturu, pořizoval si zápisky, ocital se ve světě dobrodružných představ a pak jsem hledal někoho, komu bych se mohl svěřit se svým tajemstvím…,

 

- 37 -