<<<  předchozí   |   následující  >>>

také na mně, jaké pro ně zvolím tvary, jak je pojmenuji a jakým smyslem (významem) je obdařím.

Danielo, mohl bych takto pokračovat do neomrzení. Skrývá se pro mne v této zvláštní činnosti veliké vzrušení... Hraji si se schopnostmi svého rozumu a vyvolávám v mozku nervové vzruchy. K přenosu vzruchů mezi jednotlivými neurony je zapotřebí chemických přenašečů, kterých je celá řada. Mezi obecně nejznámější neurotransmitery patří endorfin, který se skutečně také svými účinky podobá opiátu morfinu.

Moje primární přemýšlení nemá s obecně chápanou rozumovostí příliš co společného, třebaže se to tak z mého psaní může někdy jevit. Přikláním se k názoru, že prožívání-cítění (emocionalita) a myšlení-rozumění (racionalita) je rub a líc téže mince, jako dvě spojené nádoby, kdy jedna se neobejde bez druhé. Při svém psaní prožívám, vracím se ke vzpomínkám, jež jsem dříve prožil, a logika obsažená v mém psaní je výsledkem intuitivní schopnosti pracovat se slovy, s jejich obsahy při procesu poznání za použití - specifického vyjadřovacího prostředku - psaného slova.

Danielo, velice mne zaujal tvůj příměr myšlení k obrovskému pavoukovi, který tká své pavučinové předivo příštích budoucích událostí. Tak mne napadlo, jest-li nemáš obavy z toho pavouka, že se třeba můžeš chytit do jeho nastražených tenat.

Když tak nad tím obrazem rozjímám (nikoliv přemýšlím), spatřuji pavouka vlastního podvědomého já. Dokáži se s ním i ztotožnit a vidím pak bílého, starého, moudrého a ochranitelského pavouka, jenž tká stříbřité nitky jako strunky na třírozměrné vesmírné harfě. Vidím odrážející se paprsky v duhových barvách a slyším cinkavé tóny, v jejichž vibracích se obráží události minulé, současné i budoucí. A nějak tuším, že ať zadrnkám na kteroukoliv strunku toho složitého retikula, a je jich tam jako hvězd na nebi, rozezním nějakým způsobem celou holografickou síť. A spatřuji v tom také klíč k rozluštění hádanky vlastního bytí.

Následná představa patří zakřivení prostoročasu vlastní mysli, v níž skutečně mohu cestovat časem. Vracet se do svých dětských let o znova prožívat vzpomínku, např. jak sedím na kameni vprostřed řeky a

- 33 -