<<<  předchozí   |   následující  >>>

tvou zásluhou, že jsme se pustili do sdílení, protože jsi mi jako první odepsala.

Věřím v sílu myšlenek, ale nepojímám to jako racionální věc či záležitost logiky. Nevěřím, že svět je a priory logicky uspořádán, tím méně má-li se jednat o teorii obecně platných zákonitostí při procesu myšlení. Logika je pouze praktická touha po uspořádání věcí, která se projevuje například v matematice. Čísla jsou však pro mne spíše zástupnými symboly, jež mají blíže k numerologii, než k nějakým matematickým vzorcům. Svět matematiky a geometrie vnímám pouze jako ideální obraz světa v našich myslích, takové propracované vyjádření lidské touhy po dokonalosti. Myšlení se mi pak jeví stále jako děj neznámý, řekl bych, že je pro mne něčím až velice posvátným. Dar od boha, jak by to vyjádřil věřící člověk.

Pak také to slovo věřit. Krásně přirovnáváš slovo k malému diamantu. Slovo vnímám jako jednoduchý klíček k brankám do naší duše, a když s tím slůvkem otáčím v jasu vědomí, obráží mi určité informační spektrum. Slovo věřit pochází jistě od víry, dříve viera, možná vera a možná že i veritas, tedy pravda. Věřit nebo žít v pravdě. Obdobně ke mně promlouvá slovo informace. In jako uvnitř a formace zas útvar nebo rovnou tvar. Informace je ve tvaru. Co je však onou informací? Je to skrytý impuls, podnět, vzruch, jež dokáže excitovat naši mysl. Spustit řetězovou reakci, rozehrát tanec neurochemických reakcí, což se již přibližuje myšlence informačního pole a morfické (morfé - tvar či druh) rezonanci. Pro zajímavost, morfém je nejmenší jednotkou jazyka nesoucí ještě nějaký význam. Neodpustím si ještě jednu hříčku se sloven inteligence. In už známe, tele může značit přenos a genní jako pocházející či původ. Vycházející z procesu vnitřního přenosu informace, myšlenky - logické sekvence? Stále mi však není jasné, o čem se to mluví. Proto se mi myšlení jeví jako děj neznámý. Nenalezl jsem zatím v žádné odborné literatuře uspokojivou odpověď a své závěry vyplývající z mých osobních zkušeností, jež nemohu vydávat za validní. Upozorňuji, že se skutečně jedná o moje hříčky (nijak potvrzené), které mi umožňují nahlížet někam za slova. Je to oblast za zrcadlem, kde se ocitám spíše v jakémsi energetickém poli, jež se projevuje v pestré směsici rychle se střídajících dějů. Záleží pak

 

- 32 -