<<<  předchozí   |   následující  >>>

vzájemná hesla a být zasvěcen do mého tajemství. Svoje heslo jsem bral naprosto vážně ještě v devatenácti letech, kdy jsem prozradil přátelům, že když přijdou na moje tajné heslo, ocitnu se naprosto v jejich moci a splním cokoliv, oč mne požádají. Heslo skutečně existuje, nikdo na něj doposud nepřišel, ale také se už o jeho existenci nikomu nezmiňuji. Nevím, co by se stalo, kdyby někdo na formuli přišel.

Přenosný panel měl ještě jednu vymoženost, byl rádiově spojen se speciální kamerou umístěnou na létajícím disku, který jsem mohl na obrazovce řídit páčkou podle promítnuté mapy světa. Neplatila pro mne žádná technická omezení, dětské fantazii se meze nekladou. Když jsem se pomocí pohybu páčky dostal nad nějakou oblast na mapě, kterou označoval zaměřovací křížek, mohl jsem si to místo pomocí tlačítka přiblížit, až jsem třeba vidět, brouka v trávě…

Takový jsem byl ve svých dětských představách objevitel, a skutečně jsem pak organizoval výpravy, které jsem ve svých představách odžíval… Jak běžel čas, zapomněl ve víru událostí na svou zálibu. Teprve až po létech, když jsem se poprvé připojil k internetu, zažil jsem si zvláštní stav vytržení. Vzpomínám si, jak jsem pronesl, že je to tady… Dobrých čtrnáct dní jsem byl pak naprosto uchvácen nabízejícími se možnostmi. Navíc to bylo v dost kuriózní atmosféře okolností, kdy jsem musel před lidmi z úřadu tajit, že jako první máme připojení k internetu. Bylo to totiž také z části z přidělených grantových prostředků.

Dnes se pohybuji také ve světě představ a někdy mi připadá, že samotný život je představa, kterou se usilujeme uskutečnit. Jako dítě jsem to měl jednodušší, nebyl jsem naprogramován. Dnes jsem okolnostmi nucen používat hodně konvenční software. Už jsem se tuším při nějaké příležitosti zmiňoval o Matrixu, který mne nesmírně zaujal, protože svým způsobem vystihuje moje vnímání stávající reality. Paralely můžeme sledovat v dílech různých mystiků, s tím rozdílem, že používají archaický symbolismus… Ve vědě mne zaujímá, co už definovali staří Řekové a kladu si pak otázku, co je skutečně nové, originální, aniž by se jednalo o nějakou absurditu? Genetické inženýrství a klonování? Transpersonální psychoterapie? Teorie relativity a kvantová fyzika? Princip neurčitosti? Objev atomové

 

- 30 -