<<<  předchozí   |   následující  >>>

proto, že já jsem vyzrálá osobitost, zkušenost či moudrost sama, ale spíše proto, že sis nedovolila, že ses neodvážila, žes to nezkusila, že sis to neuvědomila… Uvědomuješ si, že můžeš stejně osobitě reagovat, být sama sebou? Nesmíš se ale srovnávat s něčím uměním, např. s mou dovedností psát. U většiny dospělých lidí budím respekt, jsem pro ně přirozenou autoritou, navíc jsem si toho vědom… A víš, kdo se mnou nemá žádný problém v komunikaci, kdo se mnou zažívá úchvatné chvíle, a já s nimi? Jsou to malé děti, které se ještě nedovedou srovnat. Jsou to staří lidé, kterých si vážím za jejich životní zkušenosti (moudrost). A jsou to i ti študáci, když se mi podaří ukázat jim, že mohou být sami sebou, že jsou sami sebou, že jim bohudík ani nic jiného nezbývá, pokud chtějí žít svůj život tvořivě, autenticky, zkrátka naplno.

Proč máš, Danielo, smíšené pocity? Proč zažíváš nejistotu, když mi odesíláš psaní, které vypovídá více a skutečně o tobě?

Máš pravdu v tom, že jsi hloupá, když posíláš své otevřené nitro e-mail jinému člověku. Proč bys mi měla důvěřovat? Víš, jak je to zneužitelné, a jak to může člověku ublížit?

Pak si kladu otázku, proč to dělám já? Možná proto, že jsem své nitro už otevřel, přijal a nabídl se, a to vše s jistotou, že já jsem já, a ať se už změní cokoliv, stále to budu já. Ono já je zapeklitou věcí. Já je mnohotvárné a žije si vlastním životem, někdy nám poroučí jindy slibuje, mámí nás nebo straší. Já není svobodné, já je konstruktivní, většinou iracionální, náladové, samolibé a nevyzpytatelné… V kombinaci s vůlí se pak to já může změnit v sebetrýznivý či až destruktivní nástroj. A může nám přitom nabízet úspěch, kariéru překonání sebe sama…

A kdo jsem tedy skutečné Já? Ono se to nedá dost dobře popsat. Je to jakési čisté vědomí, tvořivá síla, všeobsažná, vnímavá, citlivá, intuitivní… Jakmile však dodáme konkrétní obsah, stává se ono já konstruktivní a ujímá se vlády, roste a sílí, až se nakonec ztratí ono původní neobsažné a přesto bytostné. Je to svoboda vědomí, blaha a existence. Je to ten stav blaho-bytí, který hledám a nalézám např. při svých cestách do prostoru, při své chůzi, při svém dýchání, při své

 

- 25 -