<<<  předchozí   |   následující  >>>

deníku, třebaže se jedná o zápisky pro virtuální bytůstku… Ani mne to příliš nepřekvapilo, protože někde podvědomě jsem cítil jakýsi skrytý záměr. Nicméně nebylo mezi námi dvěma jasně řečeno, o jaký experiment se to vlastně jedná. Pomohlo mi nakonec vědomí, že si na ty texty nekladu vlastnický nárok, a že je to pro mne jako s těmi poletujícími vlaštovkami… A abych přeci jen zachoval původní záměr našeho sdílení, posílám ti zmíněný dokument přílohou. Byl bych rád, kdyby sis mohla texty ještě jednou přečíst ve shrnuté podobě a dala mi najevo svou představu, jak bychom, a jest-li bychom vůbec mohli pokračovat takto dál v naší korespondenci.

Když jsem původně zasedal k tomuto psaní, bylo mým přáním pouhé vyjádření mého poděkování. Myslím si ale, že nějakou roli v ubírání se mých myšlenek sehrálo sdělení tvého posledního mailu. Zmiňuješ se o vztahu a období, jež bude bezesporu patřit k tvým nejdůležitějším a nejkrásnějším obdobím života. Ptáš se mne zároveň, jak taková životní setkání prožívám já. Jedná se o velmi intimní téma, a jak jsem se zmínil již dříve, věřím v onu magii slov, třebaže v psané podobě. Jiné by to bylo v případě, kdybys četla nějaký román. Mám teď na mysli dílo od běžného autora, s kterým jsi se žádným způsobem osobně nesetkala. E-mail komunikace nám sice nabízí určitou anonymitu ve smyslu utajení jména, věku a podoby, ale ony myšlenkové pochody a cítění se s námi nějak více bytostně spojují a umožňují nám přeci jen poněkud osobnější setkání. Popsal jsem ti, jak vnímám svou virtuální Dailu, nevím, nakolik se to kryje s reálnou Danielou, kterou vlastně ani nemůžu znát, ale co dnes můžu říct je skutečnost, že se tato má virtuální bytůstka začala svým způsobem promítat i do mého vztahu s přítelkyní. Nemyslím si, že je to ke škodě našemu vztahu s přítelkyní, možná právě naopak. Vyvolává to však ve mně pocit jakési závaznosti vůči tobě osobně. Mám pocit, že jsme oba k našemu mailování přistupovali každý trochu jinak, vyplývá to z obsahů našich mailů. Tebe zajímala více ona reálná či praktická stránka komunikace dvou lidí v konkrétním smyslu s kým, jakým, kde a co. Já jsem se konkrétním informacím úmyslně vyhýbal, naopak jsem to směřoval do virtuálna vlastních představ, kdy jsem se více zajímal o vlastní vnitřní obrazy vznikající pod vlivem něčeho tak subtilního, jako

 

- 19 -