<<<  předchozí   |   následující  >>>

povahu. Rád bych tomu věřil, ale při své povaze Tomáše (apoštol, který si musel sáhnout do Kristových ran), bych to chtěl nejdříve nějak prakticky doložit a objektivizovat.

 

Je pátek odpoledne a těším se na víkend, který pro mne vždy znamená takovou oázu klidu a pohody. Dovoluje mi to zapomenout na toho, kdo jsem. Tedy navenek konveční spoluobčan, spolupracovník, organizátor a koordinátor, manažer, zodpovědná osoba, expert v oboru, přednášející či dálkový student...

 

8) Ahoj Danielo, jsem rád, že jsi mi napsala. Čas pro mne běží zvláštním tempem, a teď když vzpomínám na minulý rok, připadá mi to, jako by tomu bylo před více lety. Nedávno jsem se pročítal naším psaním a dodalo mi to optimizmu do života. Zažíval jsem si takové to období, kdy člověk zapomene na vše, co bylo a utápí se v aktuálním stavu, který jej dokáže naprosto pohltit a vypadá to pak, jako by dění světa nebylo o ničem jiném. Texty našeho elektronického sdílení mi podaly důkaz, že minimálně za tři poslední uplynulé měsíce jsem přeci jen nebyl pohlcený pracovními povinnostmi, dálkovým studiem a společenskými konvencemi. Uvědomil jsem si, jak jsi mne ve volných chvílích, které jsem si za běhu stačil utrhnout, inspirovala k prožívání a formulacím poletujících myšlenek, jak jsi mne motivovala svým upřímným zájmem a radostí z mého psaní, a za to ti patří můj dík.

Během naší zhruba měsíční odmlky, kdy probíhaly svátky a bylo zkouškové období, jsem přemýšlel, kam až nás může naše e-mailování dovést. To byl i jeden z důvodů, proč jsem si psaní tobě shrnul do jednoho samostatného dokumentu, znovu si jej přečetl, provedl nějaké korektury a nakonec jsem to dal přečíst také mojí přítelkyni. Odehrávalo se to pod zvláštním dojmem, kdy jsem si nebyl jist, komu ty zaznamenané myšlenky vlastně patří, a jest-li je vůbec správné, dávat to číst někomu dalšímu. Přítelkyně mi po přečtení Listů Daniele sdělila, že je to více o mojí osobě, jak mne zná, včetně té vrozené touhy po bezmezném sdílení niterných pocitů. Řekla mi, že to svým způsobem vnímá jako nově pojatou literární tvorbu ve formě elektronického

- 18 -