<<<  předchozí   |   následující  >>>

k tomu, abych se na pár stanic ocitl ve své první třídě… Napadá mne teď, že jsem tak mohl virtuálně odcestovat do své minulosti…

A k tvé otázce, jak vidím auru a jest-li rozlišuji barvy? Mám tak trochu za to, že jsem ti svým způsobem už odpověděl. Ale přesto bych se pokusil formulovat svou odpověď konkrétněji.

Nevím, jest-li vidím zrovna auru, nevím, co je to nekonvenčně pojímaná aura. Určitě jsi viděla Matrix. Neo se dostal nakonec do stavu prohlédnutí, spatřil nebo spíše ocitl se v průhledném trojrozměrném světě sestávajícího z rozličně zhuštěných tekoucích siločar znaků a symbolů. Bylo to předvedeno v zelených odstínech ve hře stínů a světel. Čtvrtým rozměrem bych zde viděl onen skrytý význam symbolů (ve filmu asi nesmyslných, generovaných počítačovým programem). Zaujalo mne to, protože to dost vystihuje mé vlastní vnitřní vidění světa, tedy za určitých okolností. Když pohlížím na stromy či na lidské postavy ve snaze vidět auru, skutečně jsem schopen spatřit něco z toho, co je často popisováno jako ono vidění. Nicméně, jsem více nakloněn, že se jedná o paobrazy na sítnicovém pozadí oka a že je to spíše věcí přenosu nervových vzruchů do patřičných korových oblastí našeho mozku, a že to souvisí více s naší vlastní neurofyziologií, než s vnějším projevem objektu. Např. když budu chvíli upřeně pozorovat červený obrazec a pak se zadívám na bílé pozadí, uvidím zelený paobraz apod. Jde to krásně experimentálně ověřit, kdy se při pokusu s barvou své kůže můžeme dostat až ke krásným odstínům modré. Žádné jiné barvy jsem objektivně nikdy nevnímal. Jiné je to ovšem, když zavřu oči a pohlížím na věci svým vnitřním zrakem, kdy se svým způsobem může jednat o nějakou synestesii (současné působení více smyslových dojmů při jednom vjemu), např. slyším hudbu a vnitřním zrakem ji vnímám ve spektru barev, nebo slyším štěkat nějakého psa a vidím barevné bubliny. Pak je to rovněž věcí dané schopnosti a cviku, kdy přitom už u toho nemusím ani zavírat oči.

Další, co mne na otázce zaujalo, je vidění jakéhosi chvějivého bezbarvě zářícího pole od milimetru, až po několik centimetrů kolem pozorovaného objektu. Četla jsi knihu Celestinské proroctví? Je to tam velice pěkně popsáno. Nevím, souvisí-li to s termodynamikou, statickou elektřinou či magnetismem nebo jest-li to má nějakou energetickou

- 17 -