<<<  předchozí   |   následující  >>>

Opakovaně se mne, Danielo, ptáš na to, jaká je moje práce, kolik mi je roků, co dělám nebo jak se mám. Znova si kladu otázku, nakolik je to pro naší kom-unikaci či sdílení chvil během psaní, e-mailování a v době čekání na možnou odpověď důležité. Jaký to má pro tebe význam? Koho konkrétního vlastně hledáš? Přál bych si, abys mi také odpověděla na vyřčenou otázku ohledně tvého poznání mé osoby prostřednictvím stránek abraka.cz, kde můžeš skutečně najít mnohé odpovědi na své otázky anebo pomocí našich e-mailů, kdy se jedná spíš o ten virtuální či zdánlivý, oboustranný a unikátní způsob pojetí.

 

Ptáš se, co pro mne představují svátky vánoční. Vánoce jsou pro mne doslova svátkem klidu a pohody, jsou čarovné a otevírají se brány k splnění skrytých přání. Dovedeš si představit, kdyby se ti skutečně a bez rozdílu (také mnohdy ta nehezká) přání splnila? Přeji pohodový prostor a čas, což je většinou jen o stavu naší mysli.

 

7) Milá Dailo, naše e-mailové sdílení vneslo do mého života nový rozměr pojímání mého vnitřního světa, oné původní zdánlivé reality, kdy je to nyní o vlastním sebe poznání a konkrétních formulacích. A v našem případě to pro mne navíc znamená posunutí hranic více ke konvenční realitě. Pomáháš mi dávat mým úvahám konkrétní podobu či slohový tvar.

Včera mne v metru zaujala upoutávka na nějaký film s projekcí ve 3D. Už jako dítě jsem objevil, že když správně zašilhám na dvě korunové mince, které jsou ve shodě ve vyraženém motivu umístěny asi tak deset cm od sebe, dostanu fascinující třírozměrný obraz mince, která navíc jakoby vyzařovala zvláštní třpyt. Zaujalo mne to natolik, že jsem pak několik let šilhal na vše, co bylo jen trochu ve shodě obrazu. Lampy na ulici, okna na domech, párové předměty apod., protože námětů je skutečně nespočet. O něco později mne napadlo zahledět se nejprve na dvě stejné fotografie, až jsem se dostal k svým tajným experimentům s pohledy do tváří lidí, např. ve vlaku… Zažil jsem ponejprv šokující stav, když jsem spatřil obraz dvou tváří splynutých do jasného portrétu jedné osoby. Navíc ten obraz tak nějak zvláštně.

 

- 15 -