Před léty to nebyla náhoda,

srpen 1987

Potřebuji si odpočinout a taky mám práci. Martinovo šprýmování a dělání si šprťouchlat z kamarádů by mi k tomu nepomohlo. V přítelových očích neustále jiskří šibalská světýlka a pořád by vymýšlel nějakou tu čertovinu. Je jako nepokojná rtuť, chvíli neposedí a nepřetržitě si musí s něčím hrát.

Martin je spíš klukovského vzezření, přestože mu bude tuším kolem třiceti let. Habánovitá postava s černou kšticí střiženou na ježka vyzývá už svým zjevem člověka klidumilného k jisté opatrnosti. Přítel nosí nejraději plandavé kalhoty, vytahané triko a k tomu to jeho ledabylé vystupování. Z ničeho si ten člověk nedělá starosti. Nikdy se mi nepodařilo zjistit, jak se Martin živí. Moji otázku, kde pracuje, odbyl pokaždé slovy: “Ále, jednou tam, podruhé zase jinde. Je to potíž, když mě práce nikde dlouho neudrží.” A přitom se směje a má ohromnou legraci z toho, jak se tvářím. Přesto jej mám rád a na jeho způsobu života mně cosi imponuje. Objeví se znenadání a stejně tak i zmizí, ale téměř nikdy mi nezapomene přinést něco nového jako dárek. Naposledy přitáhl s obrovským supěním krabici naplněnou kameny. Když jsem se na něj obrátil s otázkou, kde k šutrům přišel, dozvěděl jsem se, že je jako kluk sbíral. Dnes ho však chtěli doma po velkém úklidu i se sbírkou vyhodit. Bylo mu těch krásných kamenů líto a vzpomněl si tedy na mne. Ale stejně si teď myslím, když o tom tak uvažuji, že tomu ve skutečnosti bylo trochu jinak, než jak mi situaci líčil. Musel mě určitě slyšet, když jsem se v hospůdce U Havrana vyptával známého z muzea, jenž si přisedl k naší společnosti, kde bych si mohl vypůjčit nějaké minerály, které jsem potřeboval jako předlohu k dokreslení obrázku. Takový přítel je tedy Martin.

K našemu prvnímu setkání došlo zhruba před sedmi lety. Má dobrodružná povaha mě zavála na jih Moravy, kde se mi naskytla možnost navštívit místa vykopávek a kde se odehrálo ono setkání. A potom mi přítele také často připomínal šperk, který stále uchovávám v dřevěné skříňce, kde schraňuji nejvzácnější poklady ze svých cest. Tehdy před léty jsem netušil, že se jednoho dne s Martinem opět setkám v jeho rodném městě na severu Moravy.

Vybavuje se mi teď velmi živě okamžik, kdy jsem pracoval na archeologických vykopávkách jako nadšený dobrovolník při hrubých pracích na odkrývce hlušiny. V krátké době jsem se spřátelil s profesionálním archeologem panem Tomášem, jenž mne po večerech zasvěcoval do tajů dávné historie, která k nám stále promlouvá prostřednictvím objevených artefaktů. Pan Tomáš mi po čase zprostředkoval přístup k vzácným nálezům, které jsem si mohl prohlédnout a obkreslit na čtvrtku papíru. Tato činnost mne natolik zaujala, že jsem se na jihu zdržel o několik měsíců déle, než jsem původně zamýšlel.

Spoustu hodin jsem proseděl za stolem v dřevěné boudě, která sloužila z větší části jako skladiště beden s uloženými artefakty. Ten večer, kdy jsem se nečekaně seznámil s Martinem, jsem při světle elektrické lampy překresloval část bronzového šperku z doby slovanské. Už přes den bylo nesnesitelné dusno a dala se tušit jistá změna počasí. Otevřel jsem jediné okno a dveře chaty, aby mohl místností proudit jemný vánek. Téměř až pudově jsem se vcítil do pocitů přírodního člověka očekávajícího bouři. Najednou se venku zablýsklo a v krátkém následujícím okamžiku se ozvala ohlušující rána, jako by uhodilo někde velmi blízko. Nato se spustil ohromný liják a voda padala na zem skoro ve vodních provazcích. Rychle jsem se probral z vytržení primitivního člověka a spěchal jsem zavřít okno, aby se voda nedostala dovnitř boudy. Když jsem se chystal zabouchnout i dveře, vběhl se smíchem do místnosti zmoklý dlouhán. Přes hlavu měl přehozený kus igelitu, který si jednou rukou přidržoval a v druhé táhl dvoulitrový demižónek opletený proutím. Řehtal se tak, že málem přehlušoval rachot vodní spousty dopadající na plechovou střechu, a hlasitě křičel:

“Hej, brachu, můžu se u vás na chvíli schovat, než ta potopa přejde? Ha, ha...”

Ani nepočkal na mou odpověď. Kopancem za sebou zabouchl dveře, mokrý igelit odhodil do kouta a začal se rozhlížet po boudě, jako by zde byl doma.

“Copak to tu dělátem, člověče, vy si tu kreslíte?” zeptal se poté, co se rozkoukal po místnosti.

“Ano, já si zde kreslím,” povídám překvapeně nečekanému vetřelci a pokračuji otázkou: “A co vy zde děláte?”

Hledí na mě, pořád se ještě směje a odpovídá téměř drze: “No, jestli máte na mysli vykopávky, tak tedy kopu. Co jiného tu může člověk taky dělat? Hrabu se vlastníma rukama v zemi, odkrývám hlušinu a dřu se jako mezek s kolečkem. A to jsem si nejdřív bláhově myslel, že taky něco z těch starých vykopanin objevím. Ha, ha, a zatím samé houby a jalovina. Tam, kde se skutečně cosi najde, nás páni archeologové, doktoři a učenci hned odeženou...”

“Chcete se na něco podívat?” přerušuji teď s jistým pochopením jeho lamentaci. “Pojďte sem, blíž ke stolu,” vytahuji ze šuplíku svázané desky z tvrdého papíru, v nichž schraňuji své perokresby.

“Musíte mě ale omluvit,” povídám, “zatím nemám obrázky utříděné a popsané. Většina zobrazených předmětů však pochází z doby slovanské kultury před Velkou Moravou. Podívejte se tady,” rozkládám po stole listy s kresbami. “Záušnice, gombíky a zde bronzové spínadlo a šperk v jedné podobě a dál kostěná spona...” Nezvaný host si teď v tichosti a se zaujetím prohlíží nabízené listy.

“A to se tady všechno vykopalo?” zeptal se mě po chvíli.

“Většina z toho, co zde vidíte, ano, jen některé výkresy s sebou vozím jen tak, pro radost. Podívejte se například zde. Není to nádhera?” upozornil jsem hosta na list, na němž bylo nakresleno obyčejné hliněné kolečko z pozdní doby kamenné. “Uplynulo nejméně čtyři a půl tisíce let, co jej člověčí ruka stvořila z kousku jílu. Je sporná otázka, zda lidé dané doby a místa dokázali využívat kola u dopravního prostředku. Ale toto kolečko se čtyřmi loukotěmi do pravoúhlého kříže uvnitř sloužilo nejspíš jako kultovní předmět a pravděpodobně znázorňuje symbol životadárného Slunce.”

“A to je mně náhodička,” zareagoval hlasitě návštěvník na výklad, “podívejte se, jaký jsem dostal křížek od strejce z vesnice, když jsem u něj ve sklepě chutnal dobré vínečko!” a sundával si z krku kožený řemínek s nádherným bronzovým přívěškem ve tvaru kříže uvnitř kruhu.

“Ha, co tomu říkáte?” a podával mi šperk, který měl ještě před chvílí schován pod trikem. “Taky mně strejc povídal, že křížek našel už jeho děd, když kopal sklep na vinici.”

“Krásný šperk - může pocházet asi tak ze šestého století našeho letopočtu.” Podivuji se přenádhernému kousku a povídám: “Mohu vám, milý příteli, pouze doporučit, být vámi, tak svůj vzácný šperk nikde neukazuji a vážím si jej jako veliké cennosti. Kolo s loukotěmi do kříže bylo už pravěkým symbolem Slunce a kdo ví, kam až skutečně sahá archaický význam člověčího vyjádření úcty božskému zdroji životodárné síly.”

“Mohu vám ukázat jinou podobu ztvárnění tohoto neustále se opakujícího námětu v lidských dějinách,” sáhl jsem po svém deníku, který nosím neustále po ruce. Nalistoval jsem obrázek kříže se zahnutými konci, umístěný uvnitř kruhu.

“Nepřipomíná vám to něco?” zeptal jsem se.

“Ano, hákový kříž a válečné Německo...,” zareagoval host.

“Jistě, ale fašisté pouze zneužili tohoto znaku jako vizitky nadřazeného národa. Jinak se tomuto kříži říká svastika a ve skutečnosti se jedná o pradávný symbol Indů a Číňanů, ale i mnoha dalších a také evropských národů, včetně starých Slovanů. Monogram označuje opět nejpravděpodobněji Slunce či v přeneseném významu také oheň, který hrál v pradávných dobách v lidském životě existenčně důležitou roli jako zdroj tepla a chránil před nebezpečím. Plnil rovněž neméně významnou úlohu kultovní a magickou.”

Déšť se ustálil a nevrhal se už v mohutných proudech k zemi. Kapky jemně ševelily na povrchu plechové střechy a nic nenasvědčovalo tomu, že by v brzké době mohlo přestat pršet.

“Ale to je nepohoda, jeden by psa nevyhnal, ha...,” pobrukuje si neznámý host a rozhlíží se kolem, kam by se posadil.

Můj nedobrovolný návštěvník se choval velice suverénně, ale kupodivu jsem si na jeho svérázný způsob projevu začal zvykat. Jeho chování mi už dokonce nebylo tolik nepříjemné. “Posaďte se na bednu,” naznačil jsem rukou vedle stolu, kde stála řada beden přichystaných k převozu.

“Nedopřejete si se mnou doušek vína, mistře?” zeptal se host a začal se potýkat s korkovou zátkou zatlačenou v hrdle demižónu. “A taky mně už od narození říkají Martine, ať víte, jak mně máte říkat.”

“Taky mě nemusíš oslovovat mistře,” odpověděl jsem. “Nejsem žádný mistr a jmenuji se Jura.”

Sundal jsem pak z police dvě hořčičné sklenice a nechal jsem si nalít nabízeného červeného vína.

“Strejc mně říkal, že je to portugalské víno, tedy odrůda myslím,” komentoval Martin s gustem proti světlu jiskřící tekutinu a napůl vážným tónem pronesl přípitek: “Připíjím na vykopaniny, ať žijí, ha, ha...,” přitom pozvedl sklenici a já učinil totéž se slovy: “Na tykání, aby se nám lépe disputovalo o starobylých věcech.”

Potom jsme si dlouze do noci povídali na zvolené téma a já si postupně uvědomoval, jak mne Martin svou ledabylou lhostejností inspiruje do ohromných výšin, opomenu-li tedy opojný účinek těžkého vína.

Na ubikace jsme se rozešli až po půlnoci a nový přítel, ačkoli jsem se tomu bránil, mi daroval na rozloučenou svůj bronzový přívěšek se slovy: “Tobě, Juro, bude křížek dělat přeci jen větší radost, když o něm víš tolik zajímavých věcí,” a přetáhl mi řemínek se šperkem přes hlavu.

Dal jsem pak Martinovi dvě perovky, které se mu nejvíce líbily, a zároveň jsem musel slíbit, že mu také nakreslím křížek, který mi daroval, aby měl na “vykopaniny” památku. Požádal mě ještě, abych mu pak pod obrázek připsal datum s vysvětlením, o jaký že se to fakt artefakt jedná.

Později jsem příteli kresbu skutečně poslal.