slova autorova
  
V souvislosti s rozhodnutím uveřejnit své písemnosti si prožívám určité dilema,
protože v užívání sobě vlastních vyjadřovacích prostředků
se nepodřizuji příliš obecně platným konvencím.
S literárními prostředky zacházím asi jako vítr s mraky na obloze,
a přesto při svém počínání cítím právo na autentičnost a svobodu ve vlastním projevu.
 
Obávám se však také reakcí z řad pragmatických kritiků,
kteří často pohlížejí na svět přes nalajnovaný mustr svých exaktních pravidel.
A přesto toužím po nezávislosti ve světě autonomních idejí, jež lze projevovat pomocí slov. Jenomže slova jsou jen slova, kterým přikládáme, každý svým způsobem, rozličné významy,
a většinou nějak emočně podbarvené,
a pak jen někdy, při oněch zvláštních příležitostech,
vytušíme ten úžasný svět za zrcadlem.
 
Věřím, že má spontánní otevřenost a upřímnost
může některé čtenáře inspirovat k jejich vlastnímu hledání
ve světě osobitých představ a autonomních idejí.
 
jura@minarcík.cz