Almanach aneb podmínky k příspěvkům          FORMULÁŘ ke stažení ve formátu.doc
Webové stránky pod doménou minarcik.cz (dále jen stránky) jsou nekomerční a nevýdělečné povahy.
Jako zodpovědný redaktor a vlastník stánek se s velkou pravděpodobností nebudu moci vždy ztotožnit s myšlenkami a názory v příspěvcích obsaženými, jelikož nemusejí vyjadřovat moje vlastní postoje.
Přestože budou říspěvky uveřejňovány pod autorským jménem, s autorskými právy a bez redakčních korektur z důvodu zachování jejich autenticity, vyhrazuji si právo rozhodnout, který příspěvek na stránkách uveřejním.
V případě anonymního příspěvku zastupuji autora při výkonu a ochraně práv autorských.
V případě, že třetí strana projeví zájem o váš příspěvek, může se obrátit přímo na vás, autora příspěvku, a to bez jakýchkoli nároků redaktora a vlastníka stránek, s výjimkou anonymních příspěvků.
Budu-li jako redaktor a vlastník stránek osloven třetí stranou ve věci dalšího nakládání s příspěvkem, zavazuji se zprostředkovat kontakt s neanonymním autorem příspěvku.
Vzhledem k povaze internetového média nemohu jako redaktor a vlastník stránek nést žádnou odpovědnost za jakékoli další neoprávněné šíření uveřejněných příspěvků či jejich částí.
V případě převzatého příspěvku je pro jeho uveřejnění podmínkou uvedení jména autora nebo odkazu na použitý zdroj.
Obdržením vašeho příspěvku na řádném formuláři považuji za souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Jura Minarčík
redaktor a vlastník stránek