KATEGORIE ŠTÍŘI 
Osmé znamení kruhu. Voda v druhé fázi, tajemná, Sargasové moře. Silný ve slabosti, slabý v síle. Málokdo mu rozumí, málokomu rozumí on. „Já chci“ je jeho hlavní motto.
A nedá pokoj, dokud to nedostane, i když o tom mnohdy ani neví. Posiluje jej ANTARES, třetí královská hvězda, bod podzimu. Vládne mu MARS a PLUTO, vodou tlumený, přesto živý, neznámý, protiklad sám.

O užívání dobrých darů
Štěstí, láska a svoboda jsou spojité nádoby. Tyhle dary člověk nezíská dlouhodobě splněním svých vlastních přání a představ. Iluze o jejich dosažitelnosti cestou sobectví je však tak dokonalá, že není těžké jí podlehnout.
autor: Tomáš Procházka (Pop)
Proč je lepší věřit než nevěřit?

... nevím, zda mě, až umřu, čeká skutečně smrt, čili nic. Kdybych si tím byl jist, považoval bych asi křesťanství za berličku. Takhle však, poctivě vzato, cítím vůči Bohu jistý dluh...
autor: Tomáš Procházka (Pop)