Prostě blíž...
Myška ve znamení raka
 
Prostě blíž, protože sníš,
rozhodni se a můžeš žít.
 
Bedlivě bdi bystrá bytosti.
Brachu,
běží báječný boží budžet.
Buduj bujarou brilantní budoucnost.
Buď bleskově blažený bohatýr.
Budiž bytní bydlo blížencům.
Boom brzdí bezradný bloud,
bručí bubák, bloumá bázlivec.
 
Prostě blíž, protože smíš,
rozhodni se a buď in.