Almanach aneb z vašich příspěvků 
Písemná forma slovesnosti je dar, jenž nám byl dán do vínku jako prostředek
vhodný, mimo jiné, k záznamu, popisu a pojímání životních zkušeností,
což nám osobitým způsobem nabízí aktivní spoluúčast
na utváření individuální
a za určitých podmínek také kolektivní reality.
 
Almanach čili sborník písemností
vytváří prostor pro uveřejňování zaslaných příspěvků,
čímž si své čtenáře přeje inspirovat, motivovat a podporovat
v jejich vlastní písemné tvorbě.
 
V duchu moudrosti, jež se nepře, ale sdílí,
mnoho tvůrčích sil a představ
přeje
Jura Minarčík
 
Podmínky a formulář příspěvku